روز ارتباطات و روابط عمومی خجسته باد

اهمیت جایگاه روابط عمومی در عصر ارتباطات و در دورانی که اطلاع‌رسانی در همه عرصه‌ها پیشتاز است،دوچندان شده است به گونه ای که موفقیت سازمان‌ها، ادارات و شرکت‌ها و دوامشان در عرصه‌ها و فعالیت های تخصصی به عملکرد روابط عمومی‌های آن‌ها وابسته است.

" ۲۷ اردیبهشت روز ارتباطات و روابط عمومی بر فعالان این عرصه شغلی، گرامی باد."

روابط عمومی هلدینگ کاوه پارس

روز ارتباطات و روابط عمومی خجسته باد