فولاد شرق کاوه

شرکت فولاد شرق کاوه به منظور تکمیل زنجیره تولید فولاد و رفع محرومیت زدایی پروژه کنسانتره­سازی سنگ آهن را با ظرفیت 2.5 میلیون تن در سال در استان خراسان رضوی، منطقه سنگان در مجاورت معدن سنگ آهن سنگان تعریف و هم اکنون در حال احداث می­باشد.