آگهی شناسایی پیمانکار
شرکت معدنی دماوند

آگهی شناسایی پیمانکار

آگهی مزایده ( نوبت دوم)
شرکت تی بی تی

آگهی مزایده ( نوبت دوم)

آگهی مزایده ( نوبت دوم)
شرکت تی بی تی

آگهی مزایده ( نوبت دوم)

آگهی مزایده (نوبت دوم)
شرکت تی بی تی

آگهی مزایده (نوبت دوم)

آگهی مناقصه (نوبت دوم)
شرکت تی بی تی

آگهی مناقصه (نوبت دوم)

آگهي مناقصه انتخاب پيمانكار
شرکت سیمان تهران

آگهي مناقصه انتخاب پيمانكار

آگهی مزایده (۲ دستگاه کانتینر) - نوبت دوم
شرکت تی بی تی

آگهی مزایده (۲ دستگاه کانتینر) - نوبت دوم

انتخاب سیمان تهران به عنوان واحد نمونه صنایع معدنی استان تهران

انتخاب سیمان تهران به عنوان واحد نمونه صنایع معدنی استان تهران

مراسم بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن استان تهران با حضور تشکل های مختلف صنعتی و معدنی و مقامات ارشد دولتی در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید.
آغاز مجدد صادرات سیمان پیوند گلستان از مرز اینچه برون

آغاز مجدد صادرات سیمان پیوند گلستان از مرز اینچه برون

صادرات شرکت سیمان پیوند گلستان از مرز گمرکی اینچه برون از سر گرفته شد.
آگهی مناقصه عمومی شماره Lime – 98-07-02
شرکت معدنی کاوه آهک قلعه گنج

آگهی مناقصه عمومی شماره Lime – 98-07-02

قبلی۳بعدی