2023 March 25 Saturday| شنبه ۰۵ فروردين ۱۴۰۲
سیمان ایلام

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم

کد خبر: ۲۰۲
۱۰:۳۷ - ۲۵ آبان ۱۳۹۹

شرکت سیمان ایلام(سهامی عام)در نظر دارد اقلام ضایعاتی راکد و مستعمل و نیز اقلام مازاد بر نیاز خود را از طریق مزایده عمومی(نوبت دوم) به فروش برساند متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم شرکت در مزایده، بازدید و ارائه قیمت پیشنهادی، از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۵ لغایت یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۲ به آدرس های ذیل و یا به سایت اینترنتی شرکت سیمان ایلام به نشانی ww.ilamcement.com  مراجعه نمایند:

1) ایلام، شهرستان سرابله، دشت کارزان، دبیرخانه کارخانه سیمان ایلام.

2) تهران، خیابان فردوسی،خیابان تقوی، کوچه انوشیروانی، پلاک5، ساختمان سیمان ایلام

     طبقه اول، دبیرخانه دفتر مرکزی سیمان ایلام.

-  شرکت سیمان ایلام در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات بدون هیچگونه توضیحی مختار است.  

- هزینه درج آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

- هرگونه مالیات و عوارض متعلقه به مورد مزایده به عهده خریدار می باشد.

- سپرده نفرات اول تا سوم برنده مزایده تا قطعیت معامله حداکثر یکماه نزد شرکت باقی خواهد ماند.

- ضمانت شرکت در مزایده مبلغ دو میلیارد ریال بصورت چک تضمین شده یا ضمانت نامه بانکی می باشد.

- کل بهای کالای خريداری شده باید توسط برنده مزایده و قبل از شروع بارگیری به حساب شرکت سیمان ایلام واریز گردد.

  • جلسه بازگشایی پاکات مزایده روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۹/۹/۳ برگزار می گردد.

دانلود فرم

ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر: